3M ogłasza wprowadzenie zmian w grupach biznesowych i na stanowiskach kierowniczych