3M ogłasza wprowadzenie formalnego wymogu wspierania zrównoważonego rozwoju dot. każdego nowego produktu