3M w Polsce partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu