3M w Polsce partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Kopiuj tekst

3M w Polsce partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Za nami 7. edycja Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi, które jest organizowane co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W trakcie tegorocznej edycji firma 3M w Polsce oficjalnie dołączyła do Programu Partnerstwa FOB.

Program Partnerstwa jest flagową inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzą go przedsiębiorstwa, dla których odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój są stałymi elementami realizowanej strategii biznesowej. Jednym z głównych celów programu jest promocja dobrych praktyk w obszarze CSR – zarówno polskich, jak i zagranicznych firm, a także wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja osiągnięć biorących w nim udział firm. Udział w Programie Partnerstwa służy także budowaniu relacji, koalicji i partnerstw pomiędzy firmami, a ponadto pozwala uczestnikom na zdobywanie nowych kompetencji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
A18A0226.jpg

3M dołącza do Programu Partnerstwa FOB

Do Programu Partnerstwa dołączyło już niemal 50 firm z całej Polski reprezentujących różne branże. Wspólnym mianownikiem dla nich jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju CSR w Polsce. W tym zaszczytnym gronie znalazła się również firma 3M.

Pielęgnowanie dobrych praktyk, aktywna współpraca oraz realizowane dziś coraz liczniej inicjatywy CSR wpływają na popularyzację tej koncepcji w naszym kraju. Firmy aktywne na tym polu stają się liderami odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a zarazem wyznaczają standardy etycznego postępowania. Dlatego tak ważny jest dobry przykład, dzielenie się wiedzą i doświadczenie firm skupionych wokół Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, do którego właśnie dołączyła firma 3M w Polsce

mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania 3M w zakresie zrównoważonego rozwoju

3M jest jedną z pierwszych firm na świecie, w której zrównoważony rozwój został zintegrowany ze strategią biznesową. Już ponad 40 lat temu, kiedy pojęcie CSR nie było jeszcze tak szeroko znane, zagraniczny koncern wprowadził innowacyjny program 3P – Pollution Prevention Pays, którego głównym założeniem była redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów produkcji. Działania z zakresu CSR podejmuje także 3M w Polsce. Firma jest przede wszystkim aktywnym partnerem UN Global Compact Network, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Idee społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju są wpisane w DNA 3M. Chętnie angażujemy się w działania CSR, czego przykładem są projekty „Program Bezpieczny Transport” czy „2 godziny dla rodziny”. Wartość marki 3M staramy się budować wieloaspektowo, nie tylko wprowadzając innowacyjne produkty i dzięki temu osiągając doskonałe wyniki finansowe, lecz także dbając o sposób, w jaki nasza firma prowadzi działalność i wypracowuje swój zysk.

mówi Ewa Jaxa-Jankowska, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 3M w Polsce

Na liście priorytetów 3M w Polsce  w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się także rozwijanie kultury różnorodności. O sukcesach w tym zakresie mówią statystki dotyczące zatrudnienia – na ponad 3 tysięcy pracowników 3M w Polsce 1200 to kobiety, natomiast w samym obszarze produkcyjnym, gdzie zatrudnienie znajduje ogółem 1800 osób, pracuje aż 800 przedstawicielek płci pięknej. Co więcej, firma bierze udział w globalnej inicjatywie 3M Women Leadership Forum, która ma na celu zwiększenie obecności kobiet na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.
A18A0258.jpg
Kolejnym przykładem zaangażowania 3M w Polsce realizującego idee CSR są działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności, takie jak: coroczny udział pracowników 3M w charytatywnym „Biegu Firmowym” we Wrocławiu i w Warszawie , koncerty charytatywne organizowane przez pracowników, wsparcie finansowe czy produktowe na użytek organizacji non-profit, spotkania edukacyjne w szkołach. Warte podkreślenia jest to, że pracownicy 3M w Polsce z entuzjazmem podchodzą do tego typu inicjatyw, czego potwierdzeniem jest to, że w charytatywnym Biegu Firmowym w 2017 roku uczestniczyło 215 biegaczy 3M, a w tym roku do biegu przystąpi aż 320 pracowników firmy 3M.

Targi jako miejsce dyskusji i prezentacji dobrych praktyk CSR

7. Targi CSR, których tematem przewodnim był „Biznes we współpracy”, stanowiły okazję do spotkania teoretyków z praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu. Program wydarzenia obejmował nie tylko spotkania targowe, lecz także liczne debaty i dyskusje.
Jego ważnym punktem była premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” – stanowiącego przegląd najciekawszych przedsięwzięć CSR z ubiegłego roku. W najnowszej publikacji FOB znalazło się aż 1 190 przykładów dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego biznesu. Jest to o ponad 300 przykładów więcej niż poprzednim raporcie, co jest dobrym prognostykiem świadczącym o systematycznym wzroście zainteresowania koncepcją CSR w Polsce.

Dobre praktyki 3M w Polsce

3M w Polsce zgłosiło 10 praktyk do najnowszego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – po jednej z zakresu ładu korporacyjnego i środowiska, trzy dotyczące praw człowieka i pięć odnoszących się do praktyk z zakresy pracy. Firma pochwaliła się m. in. zorganizowaniem dialogu z społecznością, w którym uczestniczyli przedstawiciele kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych 3M w Polsce: administracji publicznej, samorządu lokalnego, partnerów biznesowych, uczelni wyższych i ośrodków naukowych, organizacji branżowych i społecznych oraz społeczności lokalnych.
Wśród dobrych praktyk 3M w Polsce wymienionych w raporcie znajdują się również działania podejmowane w ramach programu rozwojowego Akademia Kierownika Zmiany. W jego wyniku część kierowników otrzymała nowe i bardziej odpowiedzialne role w organizacji, a ich miejsce zajęli nowi kierownicy odpowiedzialni za obszary produkcyjne.
Powiązane artykuły
3M po raz 19 znalazło się w Dow Jones Sustainability Index

Firma 3M znalazła się w zaszczytnym i ekskluzywnym gronie przedsiębiorstw, które nieprzerwanie od 19 lat tworzą Dow Jones Sustainability Index – giełdowy wskaźnik badający osiągnięcia przedsiębiorstw w dziedzinach związanych ze środowiskiem. Świadczy to o uznaniu dla wysiłków firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno w USA, jak i na całym świecie.
3M publikuje „2018 Sustainability Report”

Firma 3M opublikowała „2018 Sustainability Report”, czyli Raport Zrównoważonego Rozwoju, podsumowujący zeszłoroczne działania spółki ukierunkowane na zmniejszenie wpływu jej działalności na środowisko naturalne. W raporcie uwzględniono takie wskaźniki jak poziom wykorzystania surowców, konsumpcję wody i energii, czy bezpieczeństwo pracy i edukację. Dokument zawiera także zestawienie programów CSR wdrażanych przez 3M w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, polityki zatrudnienia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, oraz jakości dostaw.
3M w Polsce dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma 3M w Polsce podpisała właśnie Kartę Różnorodności - deklarację programową Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), czyli największej w kraju organizacji pozarządowej popularyzującej koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.
3M w Polsce inspiruje kobiety w świecie technologii podczas Perspektywy Women in Tech Summit

3M w Polsce z od lat promuje różnorodność i równe szanse w miejscu pracy podkreślając ogromną rolę kobiet w branży IT i TECH. Tym razem przedstawiciele 3M podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na światowym kongresie Perspektywy Women in Tech Summit. Jednymi z najbar
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.