3M w Polsce dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu