Aktywne działanie dla zrównoważonego rozwoju – podsumowanie panelu COP26