XXX Forum Ekonomiczne: 3M z Nagrodą Prezydenta Wrocławia - Biznes Odpowiedzialny Społecznie