Normalność na horyzoncie, ale bez nauki do niej nie dopłyniemy. W nauce przyszłość