Pracownicy 3M wspierają potrzebujących podczas Global Volunteer Day